108% Thưởng Chào Mừng, lên đến 2,800,000 VND!
Gửi Tối Thiểu (VND) Thưởng Thưởng Tối Đa (VND) Vòng Cược Sản Phẩm HOÀN TRẢ 1%
200,000 108% 2,800,000 20 Tất cả sản phẩm KHÔNG NHẬN CÙNG LÚC

Cách Tham Gia

 1. 1. Đăng ký tài khoản tại K8 lần đầu và thực hiện gửi tiền lần đầu.
 2. 2. Nhấp vào "THAM GIA NGAY" trong trang "Khuyến Mãi" tương ứng để yêu cầu tiền thưởng.
 3. 3. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.

Điều Khoản & Điều Kiện

 1. 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/09/2018 đến 23:59:59 ngày 30/09/2018 (GMT+7).
 2. 2. Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên mới đăng ký lần đầu và gửi tiền lần đầu tại K8 trong thời gian Khuyến Mãi.
 3. 3. Thành viên mới cần gửi tiền lần đầu tối thiểu 200,000 VND để tham gia Khuyến Mãi.
 4. 4. Thành viên mới sẽ được thưởng 108% trên số tiền gửi lần đầu, tối đa lên đến 2,800,000 VND.
 5. 5. Tiền thưởng chỉ có thể nhận một lần.
 6. 6. Thành viên mới cần đăng ký tham gia Khuyến Mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 7. 7. Thành viên mới cần hoàn tất 20 vòng cược cho tiền thưởng và tiền gửi liên quan tại sản phẩm bất kỳ, trước khi yêu cầu rút tiền hoặc nhận Thưởng Gửi Tiền khác tiếp theo
  Ví dụ: một thành viên mới gửi 5,000,000 VND và tham gia nhận 108% Thưởng Chào Mừng.
  Tiền thưởng = 5,000,000 x 108% = tối đa 2,800,000 VND.
  Tiền gửi liên quan để nhận tiền thưởng = 2,800,000 / 108% = 2,592,593 VND.
  Doanh thu cược = (2,592,593 + 2,800,000) x 20 + (5,000,000 - 2,592,593) = 110,259,267 VND.
 8. 8. Thành viên mới chỉ có thể tham gia một Thưởng Chào Mừng tại K8.
 9. 9. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 10. 10. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
35% Thưởng Chào Mừng, lên đến 5,000,000 VND!
Gửi Tối Thiểu (VND) Thưởng Thưởng Tối Đa (VND) Vòng Cược Sản Phẩm HOÀN TRẢ 1%
200,000 35% 5,000,000 12 Tất cả sản phẩm NHẬN CÙNG LÚC

Cách Tham Gia

 1. 1. Đăng ký tài khoản tại K8 lần đầu và thực hiện gửi tiền lần đầu.
 2. 2. Nhấp vào "THAM GIA NGAY" trong trang "Khuyến Mãi" tương ứng để yêu cầu tiền thưởng.
 3. 3. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.

Điều Khoản & Điều Kiện

 1. 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/09/2018 đến 23:59:59 ngày 30/09/2018 (GMT+7).
 2. 2. Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên mới đăng ký lần đầu và gửi tiền lần đầu tại K8 trong thời gian Khuyến Mãi.
 3. 3. Thành viên mới cần gửi tiền lần đầu tối thiểu 200,000 VND để tham gia Khuyến Mãi.
 4. 4. Thành viên mới sẽ được thưởng 35% trên số tiền gửi lần đầu, tối đa lên đến 5,000,000 VND.
 5. 5. Tiền thưởng chỉ có thể nhận một lần.
 6. 6. Thành viên mới cần đăng ký tham gia Khuyến Mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 7. 7. Thành viên mới cần hoàn tất 12 vòng cược cho tiền thưởng và tiền gửi liên quan tại sản phẩm bất kỳ, trước khi yêu cầu rút tiền hoặc nhận Thưởng Gửi Tiền khác tiếp theo.
  Ví dụ: một thành viên mới gửi 20,000,000 VND và tham gia nhận 35% Thưởng Chào Mừng.
  Tiền thưởng = 20,000,000 x 35% = tối đa 5,000,000 VND.
  Tiền gửi liên quan để nhận tiền thưởng = 5,000,000 / 35% = 14,285,714 VND.
  Doanh thu cược = (14,285,714 + 5,000,000) x 12 + (20,000,000 - 14,285,714) = 237,142,854 VND.
 8. 8. Thành viên mới chỉ có thể tham gia một Thưởng Chào Mừng tại K8.
 9. 9. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 10. 10. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
HOÀN TRẢ 1% CASINO TRỰC TUYẾN

Thời Gian Khuyến Mãi:

Dài Hạn

Thời Gian Nhận Hoàn Trả:

Thành viên có thể tự lấy hoàn trả ngay lập tức hoặc hệ thống K8 tự động cập nhật tiền hoàn trả vào mỗi thứ hai hàng tuần.
Tổng tiền đặt cược được tính từ Thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần.

Điều Khoản & Điều Kiện

1. Tất cả thành viên K8 sẽ nhận hoàn trả Casino lên đến 1% dựa trên cấp độ của thành viên với tổng số tiền đặt cược hợp lệ trong tuần.

Cấp Độ AG Opus Ebet MG HG
Casino Trực Tuyến 1 Sao 1% 0.80% 0.80% 0.40% 0.40%
2 Sao 1% 0.85% 0.85% 0.50% 0.50%
3 Sao 1% 0.90% 0.90% 0.60% 0.60%
4 Sao 1% 0.95% 0.95% 0.70% 0.70%
5 Sao 1% 1% 1% 0.80% 0.80%
6 Sao 1% 1% 1% 0.90% 0.90%

2. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược hai bên, cược vô hiệu sẽ không được tính vào tổng tiền đặt cược.

3. Số tiền hoàn trả nhận mức tối thiểu là 3,000 VND.

4. Tiền hoàn trả có thể sử dụng để tiếp tục đặt cược hoặc rút tiền ngay lập tức.

5. Tất cả quyền lợi của chương trình này không được chuyển nhượng cho thành viên khác dưới mọi hình thức.

6. Chương trình khuyến mãi hoàn trả không được tham gia chung với các chương khuyến mãi gửi tiền trừ khi có quy định cụ thể.

7. Điều Khoản và Điều Kiện chung của khuyến mãi được áp dụng.

HOÀN TRẢ KHỦNG 1% THỂ THAO

Thời Gian Khuyến Mãi:

Dài Hạn

Thời Gian Nhận Hoàn Trả:

Thành viên có thể tự lấy hoàn trả ngay lập tức hoặc hệ thống K8 tự động cập nhật tiền hoàn trả vào mỗi thứ hai hàng tuần.
Tổng tiền đặt cược được tính từ Thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần.

Điều Khoản & Điều Kiện

1. Tất cả thành viên K8 sẽ nhận hoàn trả tại các sảnh Thể Thao lên đến 1% không phân cấp độ của thành viên với tổng số tiền đặt cược hợp lệ trong tuần.

Cấp Độ Saba Opus SBT
Thể Thao 1 Sao 1% 1% 1%
2 Sao 1% 1% 1%
3 Sao 1% 1% 1%
4 Sao 1% 1% 1%
5 Sao 1% 1% 1%
6 Sao 1% 1% 1%

2. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược hai bên, cược vô hiệu sẽ không được tính vào tổng tiền đặt cược.

3. Số tiền hoàn trả nhận mức tối thiểu là 3,000 VND.

4. Tiền hoàn trả có thể sử dụng để tiếp tục đặt cược hoặc rút tiền ngay lập tức.

5. Tất cả quyền lợi của chương trình này không được chuyển nhượng cho thành viên khác dưới mọi hình thức.

6. Chương trình khuyến mãi hoàn trả không được tham gia chung với các chương khuyến mãi gửi tiền trừ khi có quy định cụ thể.

7. Điều Khoản và Điều Kiện chung của khuyến mãi được áp dụng.

HOÀN TRẢ KHỦNG LÊN ĐẾN 1.5% SLOT GAME

Thời Gian Khuyến Mãi:

Dài Hạn

Thời Gian Nhận Hoàn Trả:

Thành viên có thể tự lấy hoàn trả ngay lập tức hoặc hệ thống K8 tự động cập nhật tiền hoàn trả vào mỗi thứ hai hàng tuần.
Tổng tiền đặt cược được tính từ Thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần.

Điều Khoản & Điều Kiện

1. Tất cả thành viên K8 sẽ nhận hoàn trả tại trò chơi Slot Game lên đến 1.5% dựa trên cấp độ của thành viên với tổng số tiền đặt cược hợp lệ trong tuần.

Cấp Độ AG PNG PT TTG MG
Slot Game 1 Sao 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
2 Sao 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10%
3 Sao 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%
4 Sao 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.30%
5 Sao 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40%
6 Sao 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%

2. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược hai bên, cược vô hiệu sẽ không được tính vào tổng tiền đặt cược.

3. Số tiền hoàn trả nhận mức tối thiểu là 3,000 VND.

4. Tiền hoàn trả có thể sử dụng để tiếp tục đặt cược hoặc rút tiền ngay lập tức.

5. Tất cả quyền lợi của chương trình này không được chuyển nhượng cho thành viên khác dưới mọi hình thức.

6. Chương trình khuyến mãi hoàn trả không được tham gia chung với các chương khuyến mãi gửi tiền trừ khi có quy định cụ thể.

7. Điều Khoản và Điều Kiện chung của khuyến mãi được áp dụng.

HOÀN TRẢ LÊN ĐẾN 1% TẠI XỔ SỐ

Thời Gian Khuyến Mãi:

Dài Hạn

Thời Gian Nhận Hoàn Trả:

Thành viên có thể tự lấy hoàn trả ngay lập tức hoặc hệ thống K8 tự động cập nhật tiền hoàn trả vào mỗi thứ hai hàng tuần.
Tổng tiền đặt cược được tính từ Thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần.

Điều Khoản & Điều Kiện

1. Tất cả thành viên K8 sẽ nhận hoàn trả tại Xổ Số lên đến 1% dựa trên cấp độ của thành viên với tổng số tiền đặt cược hợp lệ trong tuần.

Cấp Độ Keno ILotto
Xổ số 1 Sao 0.50% 0.50%
2 Sao 0.60% 0.60%
3 Sao 0.70% 0.70%
4 Sao 0.80% 0.80%
5 Sao 0.90% 0.90%
6 Sao 1.00% 1.00%

2. Tất cả cược hòa, cược hủy, cược hai bên, cược vô hiệu sẽ không được tính vào tổng tiền đặt cược.

3. Số tiền hoàn trả nhận mức tối thiểu là 3,000 VND.

4. Tiền hoàn trả có thể sử dụng để tiếp tục đặt cược hoặc rút tiền ngay lập tức.

5. Tất cả quyền lợi của chương trình này không được chuyển nhượng cho thành viên khác dưới mọi hình thức.

6. Chương trình khuyến mãi hoàn trả không được tham gia chung với các chương khuyến mãi gửi tiền trừ khi có quy định cụ thể.

7. Điều Khoản và Điều Kiện chung của khuyến mãi được áp dụng.

VUI TRUNG THU - NHẬN TIỀN THƯỞNG

Điều Khoản & Điều Kiện

Gửi Tối Thiểu (VND) Thưởng Thưởng Tối Đa (VND) Vòng Cược Sản Phẩm
200,000 2% Không giới hạn 1 Tất cả

Cách Tham Gia:

1. Gửi Tiền thông qua cổng thanh toán QRPay - Ví Điện Tử - ATM Online

2. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật ngay sau khi tiền gửi ghi có vào tài khoản K8.

Điều Khoản & Điều Kiện:

 1. 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 10:00:00 ngày 17/09/2018 đến 23:59:59 đến 31/10/2018 (GMT+7).
 2. 2. Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên K8 ("thành viên hợp lệ").
 3. 3. Tất cả các giao dịch gửi tiền trong thời gian Khuyến Mãi đều có thể nhận thưởng. Không giới hạn số lần nhận thưởng và số tiền tối đa nhận thưởng.
 4. 4. Khuyến mãi có thể tham gia cùng lúc với chương trình khuyến mãi hoàn trả.
 5. 5. Thành viên cần hoàn thành doanh thu cược 1 lần tiền gửi cộng tiền thưởng trước khi thực hiện rút tiền.
 6. 6. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thắng cược (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 7. 7. Điều Khoản và Điều Kiện chung của khuyến mãi được áp dụng.
Tiền Thưởng May Mắn

Điều Khoản & Điều Kiện

Tổng Tiền Cược Thua Tuần Trước Tiền Thưởng Doanh Thu Cược
Trên 3,300,000 VND 60,000 VND 3 Vòng Cược
Trên 9,900,000 VND 130,000 VND
Trên 16,500,000 VND 200,000 VND
Trên 33,000,000 VND 630,000 VND
Trên 99,000,000 VND 2,000,000 VND
Trên 165,000,000 VND 3,000,000 VND
Trên 330,000,000 VND 6,300,000 VND
Trên 3,300,000,000 VND 63,000,000 VND

Thời Gian Khuyến Mãi

Khuyến Mãi bắt đầu từ ngày 01/09/2018 đến ngày 30/09/2018 (GMT+7).


Yêu Cầu

"Vào thứ 3 và thứ 4 hàng tuần ( trong 48 giờ ) những thành viên hợp lệ liên hệ chat Hỗ Trợ Trực Tuyến để được đăng ký chương trình khuyến mãi nhận thưởng.
Quá thời gian quy định thành viên không lên đăng ký coi như tự ý từ bỏ nhận thưởng."

Nội Quy Khuyến Mãi:

 1. 1. Thời gian khuyến mãi được tính từ 00:00:00 thứ 2 đến 23:59:59 chủ nhật hàng tuần.
 2. 2. Tiền thưởng chỉ được tính vào tổng tiền cược thua trong tuần ( chỉ tính tiền gửi thật ), tiền hoàn trả , tiền khuyến mãi sẽ không được tính vào tổng tiền thua của khuyến mãi.
 3. 3. Chương trình khuyến mãi dành cho những thành viên có tiền cược thua của tuần trước và được tham gia khuyến mãi vào tuần kế tiếp.
 4. 4. Chương trình khuyến mãi chỉ dành cho thành viên chỉ một tài khoản. Thành viên có cùng địa chỉ nhà, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng hoặc địa chỉ IP trên mạng Internet sẽ không được tham gia chương trình.
  Nếu K8 phát hiện thành viên có dấu hiệu lạm dụng và gian lận, K8 có toàn quyền thu hồi các khoản tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan từ tài khoản đó và các tài khoản khác có liên quan."
 5. 5. K8 có quyền thay đổi, chỉnh sửa nội dung, điều khoản, chấm dứt chương trình khuyến mãi hoặc giới hạn quyền tham gia bất cứ chương trình khuyến mãi nào của khách hàng mà không cần thông báo trước. K8 dựa vào các Điều kiện và điều khoản để áp dụng.
 6. 6. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 7. 7. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
Thưởng Thêm 100% Tiền Thắng Cược Xiên

Thời Gian Khuyến Mãi

Khuyến Mãi bắt đầu từ ngày 01/09/2018 đến ngày 30/09/2018 (GMT+7).

Nội Dung Chưởng Trình

Thành viên hợp lệ sẽ có vé cược xiên thắng tại các giải đấu sau đây:

 1. English Premier League
 2. Spain Primera Laliga
 3. Italia Serie A
 4. France Ligue 1
 5. UEFA Champions League
Các Loại Cược Xiên Tiền Thưởng Vòng Cược Yêu Cầu
Xiên 3 5% Tiền Thưởng 1 Vòng Cược
Xiên 4 10% Tiền Thưởng
Xiên 5 15% Tiền Thưởng
Xiên 6 20% Tiền Thưởng
Xiên 7 30% Tiền Thưởng
Xiên 8 40% Tiền Thưởng
Xiên 9 50% Tiền Thưởng
Xiên 10 60% Tiền Thưởng
Xiên 11 70% Tiền Thưởng
Xiên 12 80% Tiền Thưởng
Xiên 13 90% Tiền Thưởng
Xiên 14 trận trở lên Tối đa 100% Tiền Thưởng

Điều Khoản & Điều Kiện

 1. 1. Trong vòng 48 giờ thành viên cung cấp mã vé cược xiên hợp lệ cho nhân viên Chat Hỗ Trợ Trực Tuyến để được kiểm tra và cập nhật tiền thưởng.
  Thời gian kiểm tra và cập nhật tiền thưởng chậm nhất trong vòng 24 giờ.
  Thành viên có thể rút tiền ngay sau khi đạt đủ 1 vòng doanh thu cược của khuyến mãi"
 2. 2. Thành viên hợp lệ sẽ có vé cược xiên thắng tại các giải đấu của chưởng trình quy định.
  Tỷ lệ cược của mỗi trận xiên không được dưới 1.5 (DEC)"
 3. 3. Trong vé cược xiên nếu có 1 trận đấu có tỷ lệ cược dưới 1.5 ( DEC) thì coi như vé cược xiên không hợp lệ.
 4. 4. Nếu trong vé cược xiên có 1 trận đấu bị hũy hoặc hoãn thì vẫn được tính những trận xiên còn lại. Ví dụ :
  Thành viên có vé cược xiên 7 và trong đó có 1 trận bị Hũy hoặc hoãn thì vé cược xiên đó được tính thành Xiên 6.
  Số tiền thưởng của cược Xiên 6 là : 20%"
 5. 5. Chương trình khuyến mãi không được hưởng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác.
  Thời gian kết thúc của khuyến mãi vào ngày 31 tháng 10 năm 2018 ( GMT+8)"
 6. 6. Tiền thưởng khuyến mãi sẽ dựa trên số tiền thắng cược của 1 vé cược xiên hợp lệ.
  Ví dụ : Thành viên có vé cược Xiên 8 và tiền đặt cược là 1,000 VND, tiền thắng cược là 50,000VND.
  Cách tính : 50,000 x 40% = 20,000VND. ( tiền thưởng )"
 7. 7. Thành viên cược các vé có tỷ lệ cược thấp hơn tỷ lệ tiêu chuẩn Châu Âu 1.5; Hồng Kông 0.5; hoặc trận đấu hủy, hòa, cược vô hiệu hoặc cược đối lập sẽ không tính vào doanh thu cược của khuyễn mãi.
 8. 8. Mỗi thành viên chỉ được tham gia duy nhất 1 lần cho chương trình khuyến mãi.
  Chương trình khuyến mãi chỉ dành cho thành viên chỉ một tài khoản.
  Thành viên có cùng địa chỉ nhà, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng hoặc địa chỉ IP trên mạng Internet sẽ không được tham gia chương trình."
 9. 9. Nếu K8 phát hiện thành viên có dấu hiệu lạm dụng và gian lận, K8 có toàn quyền thu hồi các khoản tiền thưởng và tiền thắng cược liên quan từ tài khoản đó và các tài khoản khác có liên quan.
 10. 10. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến khuyến mãi thì quyền quyết định cuối cùng thuộc về K8, nhưng K8 luôn cố gắng hết sức để xử lý theo cách tốt nhất cho hai bên. K8 sẽ không xem xét mọi khiếu nại của thành viên hoặc bên thứ ba liên quan sau khi đưa ra quyết định cuối cùng.
 11. 11. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 12. 12. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
38% Thưởng Nạp Lại, lên đến 3,800,000 VND HÀNG TUẦN!
Cấp Sao Gửi Tối Thiểu (VND) Thưởng Thưởng Tối Đa (VND) Vòng Cược Sản Phẩm HOÀN TRẢ 1%
200,000 18% 1,800,000 10 Tất cả sản phẩm KHÔNG NHẬN
CÙNG LÚC
200,000 28% 2,800,000 12 Tất cả sản phẩm
200,000 38% 3,800,000 15 Tất cả sản phẩm

Trở lên
Thành viên VIP - Liên hệ ZALO-VIP +63 9278 666 208 (hoặc "Hỗ trợ trực tuyến") để nhận thưởng độc quyền.

Cách Tham Gia

 1. 1. Hãy Gửi Tiền Ngay HÀNG TUẦN để tham gia Khuyến Mãi.
 2. 2. Nhấp vào "THAM GIA NGAY" trong trang "Khuyến Mãi" tương ứng để yêu cầu tiền thưởng.
 3. 3. Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.

Điều Khoản & Điều Kiện

 1. 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/09/2018 đến 23:59:59 ngày 30/09/2018 (GMT+7). Thành Viên chỉ có thể tham gia một lần một tuần (Thời gian tuần tính từ Thứ Hai 00:00:00 đến Chủ Nhật 23:59:59).
 2. 2. Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên K8 ("thành viên hợp lệ").
 3. 3. Thành viên hợp lệ cần gửi tiền tối thiểu 200,000 VND trong một Tuần Khuyến Mãi để tham gia Khuyến Mãi.
 4. 4. Thưởng 18%, 28% và 38% HÀNG TUẦN sẽ dựa trên Cấp Sao của thành viên hợp lệ tại thời điểm yêu cầu tiền thưởng trong Tuần Khuyến Mãi đó, như bảng trên.
 5. 5. Thành viên VIP, Cấp Sao là 4 Sao trở lên, hãy liên hệ ZALO-VIP +63 9278 666 208 (hoặc Live Chat) để nhận thưởng độc quyền.
 6. 6. Thành viên hợp lệ chỉ có thể nhận thưởng một lần trong một Tuần Khuyến Mãi.
 7. 7. Thành viên hợp lệ cần đăng ký tham gia Khuyến Mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 8. 8. Thành viên hợp lệ cần hoàn tất yêu cầu vòng cược cho tiền thưởng và tiền gửi liên quan tại sản phẩm bất kỳ, trước yêu cầu rút tiền hoặc nhận Thưởng Gửi Tiền khác tiếp theo.
 9. 9. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 10. 10. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
30% Thưởng Nạp Lại, lên đến 3,000,000 VND HÀNG THÁNG!
Cấp Sao Gửi Tối Thiểu (VND) Thưởng Thưởng Tối Đa (VND) Vòng Cược Sản Phẩm HOÀN TRẢ 1%
200,000 20% 2,000,000 10 Tất cả sản phẩm NHẬN CÙNG LÚC
200,000 30% 3,000,000 12 Tất cả sản phẩm NHẬN CÙNG LÚC

Trở lên
Thành viên VIP - Liên hệ ZALO-VIP +63 9278 666 208 (hoặc "Hỗ trợ trực tuyến") để nhận thưởng độc quyền.

Cách Tham Gia

 1. 1. Hãy Gửi Tiền Ngay HÀNG THÁNG để tham gia Khuyến Mãi.
 2. 2. Liên hệ "Hỗ Trợ Trực Tuyến" để yêu cầu tiền thưởng.
 3. 3. Tiền thưởng sẽ cập nhật vào tài khoản trong vòng 30 phút.

Điều Khoản & Điều Kiện

 1. 1. Khuyến Mãi bắt đầu từ 00:00:00 ngày 01/09/2018 đến 23:59:59 ngày 30/09/2018 (GMT+7).
 2. 2. Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả các thành viên K8 ("thành viên hợp lệ").
 3. 3. Thành viên hợp lệ cần gửi tiền tối thiểu 200,000 VND trong Tháng Khuyến Mãi để tham gia Khuyến Mãi.
 4. 4. Thưởng 20% và 30% HÀNG THÁNG sẽ dựa trên Cấp Sao của thành viên hợp lệ tại thời điểm yêu cầu tiền thưởng trong Tháng Khuyến Mãi đó, như bảng trên.
 5. 5. Thành viên VIP, Cấp Sao là 4 Sao trở lên, hãy liên hệ ZALO-VIP +63 9278 666 208 (hoặc Live Chat) để nhận thưởng độc quyền.
 6. 6. Thành viên hợp lệ chỉ có thể nhận thưởng một lần trong Tháng Khuyến Mãi.
 7. 7. Thành viên hợp lệ cần đăng ký tham gia Khuyến Mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 8. 8. Thành viên hợp lệ cần hoàn tất yêu cầu vòng cược cho tiền thưởng và tiền gửi liên quan tại sản phẩm bất kỳ, trước yêu cầu rút tiền hoặc nhận Thưởng Gửi Tiền khác tiếp theo.
 9. 9. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu Khuyến Mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược liên quan (nếu có) sẽ bị thu hồi.
 10. 10. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
NHẬN NGAY 100% TIỀN CƯỢC MIỄN PHÍ

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH:

Dài Hạn

NỘI DUNG:

Giới hạn 10,000 thành viên mỗi ngày


Yêu cầu :

 • 1. Áp dụng trong tháng Sinh Nhật của Quý Khách.

 • 2. Tổng Doanh thu cược trước tháng sinh nhật bằng hoặc nhiều hơn 300,000 mới đủ điều kiện tham gia.

 • 3. Quý khách vui lòng cung cấp hình ảnh Chứng Minh Thư để xác nhận tham gia khuyến mãi.


TIỀN GỬI TỐI THIỂU THƯỞNG TIỀN THƯỞNG TỐI
ĐA
SỐ VÒNG CƯỢC THỜI GIAN HOÀN
THÀNH VÒNG CƯỢC
Chỉ áp dụng tại sảnh
AG Chủ Lực
AG Quốc Tế
Slot Game
300,000 100% 300,000 VND 8 30 Ngày

LƯU Ý:

Doanh thu cược chỉ được tính tại sảnh AG Chủ Lực, AG Quốc Tế và Slot Game
Thành viên cần đạt được 8 vòng tiền cược để có thể rút tiền.
Ví dụ: Tiền gửi: 300,000 VND - Tham gia khuyến mãi mừng sinh nhật
Cách tính: (300,000 + 300,000) X 8= 4,800,000

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. 1.Khuyến mãi sinh nhật có thể tham gia đồng thời cùng với chương trình khuyến mãi hoàn trả.
 2. 2.Thành viên có thể đăng ký khuyến mãi vào bất kì ngày nào trong tháng sinh nhật.
 3. 3.Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu khuyến mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược(nếu có) sẽ bị thu hồi.
 4. 4.Điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.

Đặc biệt:
K8 đang có chương trình khuyến mãi hoàn trả 1% AG, Thể Thao, Slotgame và Xổ số cho tất cả thành viên không giới hạn cấp bậc.


GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN MỚI, NHẬN THƯỞNG 20,000,000 VND

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI:

DÀI HẠN

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA :

THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ K8


HÌNH THỨC GIỚI THIỆU:

NGƯỜI GIỚI THIỆU CẦN GỬI TIỀN TỐI THIỂU 300,000 VND.

CHẾ ĐỘ TẶNG THƯỞNG:

PHẦN THƯỞNG 1

1. Nhận ngay tiền thưởng khi:

SỐ NGƯỜI GIỚI THIỆU TỔNG TIỀN GỬI
TRONG VÒNG 30 NGÀY
THƯỞNG VÒNG CƯỢC YÊU CẦU
1 ≥1,000,000 VND 100,000 VND 5
1 ≥2,000,000 VND 200,000 VND 5
1 ≥3, 000,000 VND 300,000 VND 5

PHẦN THƯỞNG 2

2.Thưởng lần 2 khi:

SỐ NGƯỜI GIỚI THIỆU THỜI GIAN SỐ TIỀN GỬI THƯỞNG VÒNG CƯỢC YÊU CẦU
5 14 NGÀY ≥1,000,000 VND 200,000 VND 5

PHẦN THƯỞNG 3

3. Thưởng lần 3 khi người được giới thiệu tăng cấp bậc sao trong vòng 90 ngày:

CẤP SAO THƯỞNG VÒNG CƯỢC
YÊU CẦU
4 SAO 5,000,000 VND 1
5 SAO 10,000,000 VND 1
6 SAO 20,000,000 VND 1

CÁCH ĐĂNG KÝ:

*Sau khi đạt yêu cầu nhận thưởng, gửi email với tiêu đề: “Giới thiệu thành viên mới”, cung cấp tên đăng nhập của người giới thiệu và người được giới thiệu gửi đến [email protected]

*Bản đăng ký khuyến mãi phải được gửi trong vòng 30 ngày sau khi người được giới thiệu đạt yêu cầu nhận thưởng, nếu vượt quá thời gian, quý khách sẽ không được nhận khuyến mãi này.

Liên hệ Nhân viên chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

 1. KHUYẾN MÃI NÀY CÓ THỂ THAM GIA CÙNG CÁC KHUYẾN MÃI KHÁC.
 2. NGƯỜI GIỚI THIỆU GỬI TIỀN TỐI THIỂU 300,000 VND & CƯỢC TỐI THIỂU 1 VÁN TRƯỚC KHI NHẬN THƯỞNG.
 3. NGƯỜI GIỚI THIỆU VÀ NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU KHÔNG PHẢI ĐẠI LÝ K8 VÀ KHÔNG THUỘC THÀNH VIÊN CỦA ĐẠI LÝ
 4. THÀNH VIÊN ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN K8 TRƯỚC ĐÓ KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU VÀ CHỈ THUỘC 1 NGƯỜI GIỚI THIỆU.
 5. CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CHUNG TẠI K8 ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO KHUYẾN MÃI NÀY. (XEM TẠI ĐÂY)
THƯỞNG THĂNG CẤP SAO LÊN ĐẾN 5,888,000 VND

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI:

DÀI HẠN

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA :

THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ K8

NỘI DUNG:

THƯỞNG THĂNG CẤP SAO CHO THÀNH VIÊN DỰA TRÊN DOANH THU CƯỢC HOẶC TIỀN GỬI TƯƠNG ỨNG NHƯ SAU

CẤP SAO ĐIỀU KIỆN THĂNG CẤP TIỀN THƯỞNG
Tổng doanh thu cược tuần đạt từ 300.000.000 VND trở lên trong 1 sảnh trò chơi 288,000 VND
Tổng doanh thu cược tuần đạt từ 1.500.000.000 VND trở lên trong 1 sảnh trò chơi 588,000 VND
Tổng doanh thu cược tuần tại 1 sảnh đạt từ 3,000,000,000 VND trở lên 888,000 VND
Tổng doanh thu cược tuần đạt từ 9,000,000,000 VND trở lên trong 1 sảnh trò chơi hoặc 1 lần gửi tiền từ 1,500,000,000 VND trở lên với 2 vòng cược, đồng thời không rút tiền trong thời gian tăng cấp sao 1,888,000 VND
1 lần gửi tiền từ 6,000,000,000 VND trở lên với 8 vòng cược, đồng thời không rút tiền trong thời gian tăng cấp sao 5,888,000 VND

HÌNH THỨC THAM GIA:

 1. GỬI EMAIL VỚI TIÊU ĐỀ “THĂNG CẤP SAO ”. NỘI DUNG: TÊN ĐĂNG NHẬP VÀ CẤP BẬC SAO GỬI ĐẾN [email protected]
 2. LIÊN HỆ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

 1. DOANH THU CƯỢC (TẠI 1 SẢNH TRÒ CHƠI) ĐƯỢC TÍNH TỪ 00:00H THỨ HAI ĐẾN 23:59H CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN.
 2. K8 TỔNG KẾT DOANH THU CƯỢC VÀ CẬP NHẬT TIỀN THƯỞNG LÚC 18:00H THỨ HAI HÀNG TUẦN
 3. TIỀN THƯỞNG YÊU CẦU 1 VÒNG CƯỢC.
 4. CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CHUNG TẠI K8 ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO KHUYẾN MÃI NÀY. (XEM TẠI ĐÂY)
HÃY THAM GIA CÂU LẠC BỘ VIP ĐỂ HƯỞNG CÁC TIỆN ÍCH CÓ 1 KHÔNG 2 DÀNH CHO GIỚI THƯỢNG LƯU
CƯỢC DỄ, THẮNG NHANH TẠI CASINO SLOT GAMES - THƯỞNG 100% TIỀN CƯỢC

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH:

10/11/2017 Đến 31/12/2017

NỘI DUNG:

Giới hạn 10,000 thành viên mỗi ngày

TIỀN GỬI TỐI THIỂU THƯỞNG TIỀN THƯỞNG TỐI
ĐA
SỐ VÒNG CƯỢC THỜI GIAN HOÀN
THÀNH VÒNG CƯỢC
ÁP DỤNG TẠI SẢNH
CASINO SLOT GAMES
200,000 100% 3,800,000 VND 20 30 ngày

LƯU Ý:

Chỉ các đơn được tại CASINO SLOT GAMES được tính vào doanh thu cược của chương trình khuyến mãi.
Ví dụ: Tiền gửi: 200,000 VND - Tham gia khuyến mãi tại CASINO SLOT GAMES
Doanh thu cược yêu cầu: 8,000,000 VND
Cách tính: (200,000 + 200,000) X 20

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. 1. Trong thời gian khuyến mãi, mỗi thành viên được tham gia khuyến mãi một lần duy nhất.
 2. 2. Thành viên cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 3. 3. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu khuyến mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược(nếu có) sẽ bị thu hồi.
 4. 4. Điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.
THẮNG LỚN TẠI XỔ SỐ - THƯỞNG NGAY 68% TIỀN NẠP

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH:

10/11/2017 Đến 31/12/2017

NỘI DUNG:

Giới hạn 10,000 thành viên mỗi ngày

TIỀN GỬI TỐI THIỂU THƯỞNG TIỀN THƯỞNG TỐI
ĐA
SỐ VÒNG CƯỢC THỜI GIAN HOÀN
THÀNH VÒNG CƯỢC
ÁP DỤNG TẠI SẢNH
KENO VÀ iLOTTO
200,000 68% 2,500,000 VND 20 30 ngày

LƯU Ý:

Chỉ các đơn được tại Xổ Số(KENO VÀ iLOTTO) được tính vào doanh thu cược của chương trình khuyến mãi.
Ví dụ: Tiền gửi: 200,000 VND - Tham gia khuyến mãi tại KENO VÀ iLOTTO
Doanh thu cược yêu cầu: 6,720,000 VND
Cách tính: (200,000 + 136,000) X 20

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. 1. Trong thời gian khuyến mãi, mỗi thành viên được tham gia khuyến mãi một lần duy nhất.
 2. 2. Thành viên cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 3. 3. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu khuyến mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược(nếu có) sẽ bị thu hồi.
 4. 4. Điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.
THƯỞNG NGAY 68% TIỀN CƯỢC TẠI NUMBER GAME VÀ THỂ THAO ẢO

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH:

10/11/2017 Đến 31/12/2017

NỘI DUNG:

Giới hạn 10,000 thành viên mỗi ngày

TIỀN GỬI TỐI THIỂU THƯỞNG TIỀN THƯỞNG TỐI
ĐA
SỐ VÒNG CƯỢC THỜI GIAN HOÀN
THÀNH VÒNG CƯỢC
ÁP DỤNG TẠI SẢNH
NUMBERGAME VÀ THỂ THAO ẢO
200,000 68% 2,500,000 VND 20 30 ngày

LƯU Ý:

Chỉ các đơn được tại NUMBERGAME VÀ THỂ THAO ẢO được tính vào doanh thu cược của chương trình khuyến mãi.
Ví dụ: Tiền gửi: 200,000 VND - Tham gia khuyến mãi tại Number Game và Thể Thao Ảo
Doanh thu cược yêu cầu: 6,700,000 VND
Cách tính: (200,000 + 136,000) X 20

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. 1. Trong thời gian khuyến mãi, mỗi thành viên được tham gia khuyến mãi một lần duy nhất.
 2. 2. Thành viên cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 3. 3. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu khuyến mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược(nếu có) sẽ bị thu hồi.
 4. 4. Điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.
THƯỞNG NGAY 12% NẠP LẠI TẠI CASINO

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH:

9/10/2017 Đến 31/12/2017

NỘI DUNG:

Giới hạn 10,000 thành viên mỗi ngày

TIỀN GỬI TỐI THIỂU THƯỞNG TIỀN THƯỞNG TỐI
ĐA
SỐ VÒNG CƯỢC THỜI GIAN HOÀN
THÀNH VÒNG CƯỢC
CHỈ ÁP DỤNG TẠI SẢNH CASINO TRỰC TUYẾN
200,000 12% 1,200,000 VND 15 30 ngày

LƯU Ý:

Các đơn cược Tại thể thao, A-Thể Thao, Slot, Xổ số sẽ không được tính vào doanh thu cược.
Ví dụ: Tiền gửi: 200,000 VND - Tham gia khuyến mãi nạp tiền tại Casino trực tuyến
Doanh thu cược yêu cầu: 3,360,000 VND
Cách tính: (200,000 + 24,000) X 15

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. 1. Khuyến mãi không giới hạn số lần tham gia. Thành viên có thể tham gia nhiều lần trong cùng một ngày.
 2. 2. Thành viên cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 3. 3. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không, tiền thưởng và tiền thằng cược(nếu có) sẽ bị thu hồi.
 4. 4. Điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.
THƯỞNG NGAY 25% NẠP LẠI

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH

1/12/2017 Đến 31/12/2017

NỘI DUNG:

Giới hạn 10,000 thành viên mỗi ngày

THƯỞNG NẠP LẠI TIỀN GỬI TỐI THIỂU TIỀN THƯỞNG TỐI ĐA SỐ VÒNG CƯỢC THỜI GIAN HOÀN THÀNH KHÔNG ÁP DỤNG
TẠI SẢNH CASINO
TRỰC TUYẾN
25% 200,000 2,000,000 18 VÒNG 30 NGÀY

LƯU Ý:

Đơn cược tại casino trực tuyến sẽ không được tính vào doanh thu cược
Ví dụ: Tiền gửi: 200,000 VND - Tham gia khuyến mãi nạp lại
Doanh thu cược yêu cầu: 4,500,000 VND
Cách tính: (200,000 + 50,000) X 18

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. 1. Thành viên có thể tham gia khuyến mãi mỗi ngày một lần duy nhất.
 2. 2. Thành viên cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 3. 3. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không, tiền thưởng và tiền thằng cược(nếu có) sẽ bị thu hồi.
 4. 4. Điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.
THƯỞNG NGAY 50% NẠP LẠI

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH:

1/12/2017 Đến 31/12/2017

NỘI DUNG:

Giới hạn 10,000 thành viên mỗi ngày

THƯỞNG NẠP LẠI TIỀN GỬI TỐI THIỂU THƯỞNG TỐI ĐA SỐ VÒNG CƯỢC THỜI GIAN HOÀN THÀNH SỐ LẦN THAM GIA
50% 200,000 2,000,000 25 VÒNG 30 NGÀY MỖI TUẦN MỘT LẦN DUY NHẤT

LƯU Ý:

Tiền gửi có thể tham gia tại tất cả các sảnh
Ví dụ: Tiền gửi: 200,000 VND - Tham gia khuyến mãi nạp lại
Doanh thu cược yêu cầu: 7,500,000 VND
Cách tính: (200,000 + 100,000) X 25

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. 1. Khuyến mãi nạp lại được áp dụng mỗi tuần một lần duy nhất.
 2. 2. Thành viên cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 3. 3. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không, tiền thưởng và tiền thằng cược(nếu có) sẽ bị thu hồi.
 4. 4. Điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.
THẮNG LIÊN HOÀN TẠI CASINO TRỰC TUYẾN

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI:

1/12/2017 Đến 31/12/2017

NỘI DUNG:

Áp dụng với thành viên tham gia cược tại sảnh AG Chủ Lực và AG Quốc Tế. Số cược thắng liên tiếp phải được tích lũy từ mỗi cược thắng của một ván tại một trò chơi.

Bàn thắng liên hoàn Tiền thưởng Tiền cược tối thiểu
cho 1 ván
Giới hạn
5 38,000 VND Tiền đặt cược tối thiểu 200,000VND Mỗi ngày một lần
7 188,000 VND
10 888,000 VND
13 2,888,000 VND
15 5,888,000 VND
20 18,888,000 VND

***Lưu ý: Baccarat Liên Hoàn, Cược Đa Bàn, Baccarat Không Hoa Hồng không tham gia khuyến mãi này

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

 1. 1. Chương trình khuyến mãi chỉ được áp dụng tại sảnh AG Chủ Lực và AG Quốc tế.
 2. 2. Trong sảnh AG Chủ Lực, AG Quốc tế, chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng với kiểu chơi Player và Banker; Đối với cược hòa và các loại cược khác đều không được tính. Số cược thắng liên tiếp phải được tích lũy từ mỗi cược thắng của một ván tại một trò chơi. Trong trường hợp ván bài cược có kết quả "Hòa", ván tiếp theo sẽ được cộng dồn. Nếu thành viên có hành vi cược gian lận: cược đồng thời Player và Banker, những trận thắng trước đó sẽ không được tính và phải tính lại từ đầu.
 3. 3. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản thành viên ngay sau khi thành viên đăng ký khuyến mãi thành công, thành viên CÓ THỂ TRỰC TIẾP RÚT TIỀN MÀ KHÔNG CẦN CƯỢC LẠI.
 4. 4. Điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.
VUI ĐÓN TRUNG THU CÙNG K8

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH:

25/9/2017 Đến 8/10/2017

NỘI DUNG:

Giới hạn 10,000 thành viên mỗi ngày

TIỀN GỬI TỐI THIỂU THƯỞNG TIỀN THƯỞNG TỐI
ĐA
SỐ VÒNG CƯỢC THỜI GIAN HOÀN
THÀNH VÒNG CƯỢC
ÁP DỤNG VỚI TẤT CẢ SẢN PHẨM K8
200,000 VND 38% 2,380,000 VND 18 VÒNG 30 Ngày

THƯỞNG THÊM YÊU CẦU NHẬN THƯỞNG SỐ VÒNG CƯỢC ÁP DỤNG VỚI TẤT CẢ SẢN PHẨM K8
888,000 VND Đạt doanh thu cược
200,000,000 VND trong tuần
1 VÒNG

LƯU Ý:

Tiền gửi có thể tham gia tại tất cả các sảnh
Ví dụ: Tiền gửi: 200,000 VND - Tham gia khuyến mãi gửi tiền trung thu
Doanh thu cược yêu cầu: 4,968,000 VND
Cách tính: (200,000 + 76,000) X 18

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. 1. Khuyến mãi được chia làm 2 giai đoạn:
  Giai đoạn 1 (25/9/2017-1/10/2017)
  Giai đoạn 2 (2/10/2017-8/10/2017)
  Thành viên có thể tham gia khuyến mãi một lần vào mỗi giai đoạn.
 2. 2. Sau khi đạt đủ doanh thu cược yêu cầu trong tuần, Thành viên vui lòng liên hệ HTTT để đăng kí nhận lì xì 888,000 VND.
 3. 3. Thành viên cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 4. 4. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu khuyến mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược(nếu có) sẽ bị thu hồi.
 5. 5. Điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.
GỬI TIỀN LẦN ĐẦU - THƯỞNG NGAY 125%

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH:

1/8/2017 Đến 31/8/2017

NỘI DUNG:

Giới hạn 10,000 thành viên mỗi ngày

TIỀN GỬI TỐI THIỂU THƯỞNG TIỀN THƯỞNG TỐI
ĐA
SỐ VÒNG CƯỢC THỜI GIAN HOÀN
THÀNH VÒNG CƯỢC
ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ SẢN PHẨM K8
200,000 125% 1,250,000 20 VÒNG 30 ngày

LƯU Ý:

Tiền gửi có thể tham gia tại tất cả các sảnh
Ví dụ: Tiền gửi: 200,000 VND - Tham gia khuyến mãi gửi tiền lần đầu
Doanh thu cược yêu cầu: 9,000,000 VND
Cách tính: (200,000 + 250,000) X 20

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. 1. Khuyến mãi chỉ được áp dụng với thành viên nạp tiền lần đầu tại K8. Tiền gửi lần đầu được tính bằng tổng số tiền nạp của thành viên trước khi bắt đầu cược.
 2. 2. Thành viên cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
 3. 3. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu khuyến mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược(nếu có) sẽ bị thu hồi.
 4. 4. Điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.
KHUYẾN MÃI LÌ XÌ HẤP DẪN TẠI CASINO AG

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH:

16/8/2017 Đến 18/8/2017

Quy Định Khuyến Mãi:

1. Mỗi tài khoản thành viên tại một thời điểm chỉ được đăng nhập duy nhất một thiết bị để tham gia khuyến mãi.

2. Trong thời gian khuyến mãi, mưa lì xì sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại sảnh Casino AG, thành viên chỉ cần đăng nhập và thu thập Bao lì xì với một cú nhấp chuột.

3. Hệ thống sẽ có thông báo khi Mưa lì xì bắt đầu, thành viên có thể chọn tiếp tục Trò chơi hoặc Tham gia ngay để thu thập Lì xì Tiền mặt.

4. Sau mỗi đợt Mưa lì xì kết thúc, hệ thống sẽ thống kê số lượng Bao lì xì và tổng tiền thưởng mà thành viên nhận được.

5. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản trong vòng 2 tiếng sau khi kết thúc đợt Mưa lì xì mà thành viên tham gia.

6. Mỗi phong bao lì xì có giá trị tiền mặt khác nhau và sẽ được chuyển vào tài khoản sau khi thành viên xác nhận "withdrawal"(Chuyển tiền).


VÒNG QUAY MAY MẮN, TRÚNG THƯỞNG 10,000,000 VND
THƯỞNG 100% TIỀN GỬI LẦN ĐẦU
THƯỞNG 15% NẠP LẠI TẠI THỂ THAO

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI:

DÀI HẠN

NỘI DUNG:

THƯỞNG NẠP LẠI TIỀN GỬI TỐI THIỂU TIỀN THƯỞNG TỐI ĐA DOANH THU CƯỢC
15% 200,000 VND 1,500,000 VND 10 VÒNG

VÍ DỤ:

TIỀN GỬI: 2,000,000 VND. TIỀN THƯỞNG SẼ LÀ: 2,000,000 X 15% = 300,000 VND.

DOANH THU CƯỢC: (2,000,000 + 300,000) X 10 = 23,000,000 VND

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. THÀNH VIÊN CÓ THỂ THAM GIA 1 LẦN MỖI TUẦN.
 2. KHUYẾN MÃI THƯỞNG NẠP LẠI KHÔNG THAM GIA CÙNG VỚI KHUYẾN MÃI GỬI TIỀN LẦN ĐẦU VÀ KHÔNG TÍNH VÀO HOÀN TRẢ.
 3. CÁC TỶ LỆ CƯỢC THẤP HƠN TỶ LỆ TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU 1.5; HỒNG KÔNG 0.5, TRẬN ĐẤU HỦY, HÒA, CƯỢC VÔ HIỆU HOẶC CƯỢC ĐỐI LẬP SẼ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH VÀO DOANH THU CƯỢC.
 4. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ TRONG VÒNG 7 NGÀY TỪ NGÀY GỬI TIỀN (TRƯỚC KHI RÚT TIỀN).
 5. SAU KHI ĐĂNG KÝ KHUYẾN MÃI, BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SẼ LIÊN HỆ THÀNH VIÊN QUA SỐ ĐIỆN THOẠI ĐĂNG KÝ ĐỂ XÁC NHẬN. HỆ THỐNG SẼ TỰ ĐỘNG HỦY TƯ CÁCH THAM GIA KHUYẾN MÃI NẾU THÔNG TIN KHÔNG ĐƯỢC XÁC NHẬN TRONG VÒNG 24H
 6. DOANH THU CƯỢC HỢP LỆ SẼ ĐƯỢC TÍNH TRONG VÒNG 30 NGÀY TỪ KHI TIỀN THƯỞNG CẬP NHẬT VÀO TÀI KHOẢN.
 7. CÁC ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA K8 ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO KHUYẾN MÃI NÀY. (XEM TẠI ĐÂY)
THƯỞNG 10% NẠP LẠI TẠI CASINO

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI:

DÀI HẠN

NỘI DUNG:

THƯỞNG NẠP LẠI TIỀN GỬI TỐI THIỂU TIỀN THƯỞNG TỐI ĐA DOANH THU CƯỢC SẢNH TRÒ CHƠI
10% 200,000 VND 1,000,000 VND 10 VÒNG AG CHỦ LỰC
AG QUỐC TẾ

VÍ DỤ:

TIỀN GỬI: 2,000,000 VND. TIỀN THƯỞNG SẼ LÀ: 2,000,000 X 10% = 200,000 VND.

DOANH THU CƯỢC: (2,000,000 + 200,000) X 10 = 22,000,000 VND

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. THÀNH VIÊN CÓ THỂ THAM GIA 1 LẦN MỖI TUẦN.
 2. KHUYẾN MÃI THƯỞNG NẠP LẠI KHÔNG THAM GIA CÙNG KHUYẾN MÃI GỬI TIỀN LẦN ĐẦU VÀ KHÔNG TÍNH VÀO HOÀN TRẢ.
 3. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ TRONG VÒNG 7 NGÀY TỪ NGÀY GỬI TIỀN (TRƯỚC KHI RÚT TIỀN).
 4. SAU KHI ĐĂNG KÝ KHUYẾN MÃI, BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SẼ LIÊN HỆ THÀNH VIÊN QUA SỐ ĐIỆN THOẠI ĐĂNG KÝ ĐỂ XÁC NHẬN. HỆ THỐNG SẼ TỰ ĐỘNG HỦY TƯ CÁCH THAM GIA KHUYẾN MÃI NẾU THÔNG TIN KHÔNG ĐƯỢC XÁC NHẬN TRONG VÒNG 24H.
 5. DOANH THU CƯỢC HỢP LỆ SẼ ĐƯỢC TÍNH TRONG VÒNG 30 NGÀY TỪ KHI TIỀN THƯỞNG CẬP NHẬT VÀO TÀI KHOẢN.
 6. CÁC ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA K8 ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO KHUYẾN MÃI NÀY. (XEM TẠI ĐÂY)
DU LỊCH ANH QUỐC VÀ THAM QUAN CLB WEST BROMWICH
KHUYẾN MÃI RA MẮT THỂ THAO MỚI

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI:

15/2/2017 ĐẾN 31/3/2017

NỘI DUNG:

TIỀN THƯỞNG CAO NHẤT LÊN ĐẾN 28,000,000 VND MỖI NGÀY

DOANH THU CƯỢC THƯỞNG
≥5,000,000 VND 20,000 VND
≥10,000,000 VND 50,000 VND
≥50,000,000 VND 275,000 VND
≥100,000,000 VND600,000 VND
≥200,000,000 VND 1,200,000 VND
≥500,000,000 VND 3,250,000 VND
≥1,000,000,000 VND 6,500,000 VND
≥2,000,000,000 VND 14,000,000 VND
≥4,000,000,000 VND 28,000,000 VND

HÌNH THỨC THAM GIA

 1. EMAIL VỚI TIÊU ĐỀ “THƯỞNG THỂ THAO MỚI – TÊN ĐĂNG NHẬP”; NỘI DUNG: SỐ DOANH THU CƯỢC VÀ TÊN SẢNH THỂ THAO GỬI ĐẾN [email protected]
 2. LIÊN HỆ HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN.
CHƯƠNG TRÌNH GIÀNH LÌ XÌ TẠI SẢNH AG QUỐC TẾ
TRỨNG VÀNG MAY MẮN XUÂN 2017, CƠ HỘI TRÚNG XE HONDA SH 150i 2017
VÒNG QUAY MAY MẮN, TRÚNG THƯỞNG 100%
THỂ THAO THẮNG LIÊN TIẾP LÊN ĐẾN 2,460,000 VND

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI:

20/12/2016 – 20/01/2017

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ K8

NỘI DUNG

THƯỞNG CƯỢC LIÊN TIẾP MỖI NGÀY

SỐ NGÀY THƯỞNG
5 88,000 VND
10 288,000 VND
20 588,000 VND
25 888,000 VND
31 1,280,000 VND

QUI ĐỊNH : CƯỢC HỦY VẪN ĐƯỢC TÍNH KHUYẾN MÃI. VÉ CƯỢC CẦN CÓ KẾT QUẢ TRONG NGÀY.

THƯỞNG THẮNG LIÊN TIẾP 5 TRẬN TRỞ LÊN (DỰA TRÊN THỜI GIAN CƯỢC)

SỐ TRẬN THƯỞNG
5 88,000 VND
6 288,000 VND
7 588,000 VND
8 888,000 VND
9 TRẬN TRỞ LÊN 1,180,000 VND

QUI ĐỊNH : CƯỢC LIÊN TIẾP ÍT NHẤT 10 NGÀY. CƯỢC THẮNG NỬA ĐƯỢC TÍNH. CƯỢC HỦY KHÔNG TÍNH NHƯNG KHÔNG GIÁN ĐOẠN THẮNG LIÊN TIẾP. TRONG TRƯỜNG HỢP 1 TRẬN CÓ NHIỀU VÉ CƯỢC, THÌ CHỈ 1 VÉ CƯỢC ĐƯỢC TÍNH LÀ HỢP LỆ

HÌNH THỨC THAM GIA :

1. GỬI EMAIL VỚI TIÊU ĐỀ “THẮNG LIÊN TIẾP” HOẶC “CƯỢC LIÊN TỤC MỖI NGÀY”, CUNG CẤP TÊN ĐĂNG NHẬP VÀ MÃ VÉ CƯỢC GỬI ĐẾN [email protected]

2. LIÊN HỆ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

 1. ÁP DỤNG CHO CƯỢC CHẤP HOẶC TÀI XỈU CẢ TRẬN. CƯỢC TỐI THIỂU 400,000 VND VỚI TỶ LỆ CƯỢC HK >=0.75 ( DEC >=1.75 ).
 2. ÁP DỤNG 1 LẦN CHO THÀNH VIÊN CẤP 1 SAO TRỞ LÊN (ĐÃ GỬI TIỀN TẠI K8). TIỀN THƯỞNG YÊU CẦU 3 VÒNG CƯỢC TẠI THỂ THAO.
 3. CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CHUNG TẠI K8 ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO KHUYẾN MÃI NÀY. (XEM TẠI ĐÂY)
MỞ TÀI KHOẢN, TẶNG NGAY 59K

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH:

01/01/2017 ĐẾN 31/01/2017

NỘI DUNG:

TẶNG NGAY 59,000 VND SAU KHI XÁC NHẬN THÔNG TIN VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI ĐĂNG KÝ.DÀNH CHO 300 THÀNH VIÊN ĐĂNG KÝ SỚM NHẤT MỖI NGÀY.

THÔNG TIN HÌNH THỨC THƯỞNG NGAY
Cập nhật hồ sơ Bổ sung thông tin đầy đủ và chính xác 59,000 VND
SỐ ĐIỆN THOẠI Xác nhận qua trực tiếp liên hệ

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

 1. YÊU CẦU HOÀN THÀNH 10 VÒNG CƯỢC TRONG 30 NGÀY TRƯỚC KHI RÚT TIỀN, TỨC 59,000 X 10 = 590,000 VND. SỐ TIỀN RÚT TỐI ĐA LÀ 1,000,000 VND.
 2. THÀNH VIÊN CÓ THỂ CÙNG LÚC NHẬN KHUYẾN MÃI THƯỞNG 100% TIỀN GỬI LẦN ĐẦU. DOANH THU CƯỢC CỦA KHUYẾN MÃI NÀY KHÔNG TÍNH VÀO HOÀN TRẢ.
 3. SAU KHI ĐĂNG KÝ KHUYẾN MÃI, BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SẼ LIÊN HỆ THÀNH VIÊN QUA SỐ ĐIỆN THOẠI ĐĂNG KÝ ĐỂ XÁC NHẬN. HỆ THỐNG SẼ TỰ ĐỘNG HỦY TƯ CÁCH THAM GIA KHUYẾN MÃI NẾU THÔNG TIN KHÔNG ĐƯỢC XÁC NHẬN TRONG VÒNG 24H.
 4. THÔNG TIN CÁ NHÂN, SỐ ĐIỆN THOẠI KHÔNG THỂ SỬA ĐỔI SAU KHI ĐÃ XÁC NHẬN.
 5. MỖI THÀNH VIÊN CHỈ ĐƯỢC NHẬN TIỀN THƯỞNG MỘT LẦN.
 6. CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CHUNG TẠI K8 ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO KHUYẾN MÃI NÀY. (XEM TẠI ĐÂY)
Thông tin bổ sung X

Đối tác độc quyền

Giấy phép kinh doanh

Kết nối với chúng tôi

+84-2444581788

+84-888899788

Quét mã thêm bạn

ĐĂNG KÝ X