Casino K8 được cấp giấy phép bởi First Cagayan Philippines để hoạt động trong lĩnh vực cá cược trực tuyến.
Chứng thực giấy phép:
First Cagayan là tổ chức cung cấp giấy phép và giám sát các công ty hoạt động trong lĩnh vực cá cược trực tuyến hợp pháp tại Philippines , đăng ký bởi SEC theo pháp luật của nước Cộng hòa Philippines
Số :A200005770. Trực thuộc Leisure and Resorts World Corporation (Philippines - Công ty giao dịch chứng khoán niêm yết)

First Cagayan đảm bảo các công ty cá cược trực tuyến vận hành tại khu vực châu Á, cung cấp giấy phép hoạt động và phát triển bền vững trong ngành cá cược trực tuyến.

Liên hệ:

Địa chỉ:First Cagayan Leisure and Resort Corporation 26th Floor West
Tower, Philippine Stock Exchange Center Exchange Road, Ortigas
Center, Pasig City, Philippines 1605

Số điện thoại:(632) 638-55-56 Fax:(632) 635-09-93
E-mail:[email protected]

Đối tác độc quyền

Giấy phép kinh doanh

Kết nối với chúng tôi

+84-2444581788

+84-888899788

Quét mã thêm bạn

Thu nhỏ >>
ĐĂNG KÝ X